Munsala Pensionärsklubb

Regionens höstmöte i Malax

28.10.2021 kl. 11:46

SPF Österbotten rf höll höstmöte

Efter ett uppehåll på två år höll Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf ett fysiskt föreningsmöte. Senast delegaterna samlades på ett ställe var på höstmötet 1.11.2019 i Karleby. 

27 oktober 2021 samlades 75 delegater från 25 föreningar i Österbotten i Malax på ungdomslokalen Solhem. Förutom höstmötesförhandlingarna fick delegaterna höra hälsningstal av Malax Pensionärers ordförande Christer Bogren och kommundirektör Jenny Malmsten, musikframförande av Maria och Johnny Risberg och en hälsning via länk från riksdagshuset av riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Familjerådgivare Leif Westerlund höll föredrag med rubriken "Sen då? Eller första dagen på resten av mitt liv".

Under själva mötesförhandlingarna fastslog höstmötet föreningens >>Verksamhetsplan och budget för år 2022. Därutöver antog höstmötet ett utlåtande med rubriken >>"Vilken nivå på välfärdsservicen vill du ha?".

Anita Ismark omvaldes enhälligt till regionordförande för år 2022. Styrelsemedlemmar och ersttare i tur att avgå återvaldes likaså för åren 2022 - 2023. Dessa är Göran Westerlund som ordinarie med Torbjörn Ehrman som ersättare, Göran Uppstu ordinarie med Britt-Marie Teir som ersättare och Alice Lillas ordinarie med Bernice Tiihonen som ersättare. Till verksamhets granskare valdes Peter Sahlsten som ordinarie och Gustav Nordmyr som ersättare. Valberedningen för år 2022 består av Stig Östdahl, sammankallare samt av Karl-Gustav Mangs och Solveig Nylund. 

Ralf Karlström